Screenshot_2023_05_30_at_15_05_05_088fd4ca6e

U okviru Freelancing.ba inicijative, sproveli smo istraživanje freelancing scene u BiH sa sledećim
ciljevima:
- Ispitivanje količine freelancing rada u Bosni i Hercegovini
- Utvrđivanje primarnih razloga zbog kojih se ljudi bave freelancingom;
- Utvrđivanje prepreka sa kojima se freelanceri susreću u poslovanju;
- Procenjivanje stepena poznavanja legalizacije freelance rada u BiH;
- Utvrđivanje stavova ispitanika prema neformalnim edukacijama.

Rezultati istraživanja 2022.pdf