Freelancing u BIH 2022

Freelancing u BIH 2022

U okviru Freelancing.ba inicijative, sproveli smo istraživanje freelancing scene u BiH sa sledećim
ciljevima:
- Ispitivanje količine freelancing rada u Bosni i Hercegovini
- Utvrđivanje primarnih razloga zbog kojih se ljudi bave freelancingom;
- Utvrđivanje prepreka sa kojima se freelanceri susreću u poslovanju;
- Procenjivanje stepena poznavanja legalizacije freelance rada u BiH;
- Utvrđivanje stavova ispitanika prema neformalnim edukacijama.

Rezultati istraživanja 2022.pdf

Author image

Milica Kaurin

Autor

Reklama

  • O NAMA
  • BLOG
  • EDUKACIJA
  • FREELANCE PLATFORME
  • DESAVANJA
  • KONTAKT

Dobijajte redovno naše najnovije vijesti, članke i izvore u vaš inbox.


© Copyright © 2024 Freelancing by JSGuru & MarketMakers. Sva prava zadržana.

Freelancing instagram