8 elemenata na koje morate obratiti pažnju kako bi vaši ugovori o poslovnoj saradnji najbolje zaštitili vaš interes!

8 elemenata na koje morate obratiti pažnju kako bi vaši ugovori o poslovnoj saradnji najbolje zaštitili vaš interes!

Naravno da svaka djelatnost ima specifične ugovore zavisno od vrste posla koja se obavlja, ali bez obzira da li ste u IT industriji, građevini, vazduhoplovstvu ili nečemu drugom, sigurno će vam trebati ugovor o poslovnoj saradnji, ugovor o radu i ugovor o zakupu. Baš zbog njihove učestalosti, preduzetnici često prebrzo pređu preko njih i iskoriste neki primjerak kojeg nađu na internetu. Ali bitnost sva tri ugovora za ukupno poslovanje je često od krucijalnog značaja. Zbog toga ćemo posebno  predstaviti sva tri ugovora sa nekim njihovom specifičnostima.

Ovog puta ćemo detaljnije objasniti ugovor o poslovnoj saradnji i odgovoriti na pitanje na kojih 8 elemenata morate obratiti pažnju kako bi vaši ugovori o poslovnoj saradnji najbolje zaštitili Vaš interes.

Zašto je uopšte potrebno da pravite ugovor o poslovnoj saradnji? Obično ste na početku poslovnog odnosa vi i vaši poslovni partneri veoma entuzijastični o započinjanju novog projekta. Često mislite da ste konačno naišli na nekoga sa kim se odlično razumijete i jedva čekate da počnete sa realizacijom. U tom momentu uopšte ne razmišljate o tome da bi nešto moglo poći loše po vas ili vašu kompaniju. Povjerenje između vas je ogromno, jer šta bi moglo poći naopako? Istina je, potpuno suprotna. Sve može poći naopako.

Naime, vremenom se tačke gledišta i poslovni interesi mijenjaju. I upravo ugovor o poslovnoj saradnji kojeg ste potpisali sa svojim poslovnim partnerom može da bude garancija da ćete konfliktne ili problematične situacije riješiti na najbolji način, odnosno u uslovima koje ste prethodno definisali.

1. PISMENA FORMA 

Prije svega, ugovor o poslovnoj saradnji treba da bude u pismenoj formi. Naš zakon nije definisao formu ovog ugovora, iako on spada u najzastupljeniji oblik ugovora u privredi. Razloga da imate ovaj ugovor napismeno je puno, ali jedan od glavnih je da se tačno zna koji je razlog poslovne saradnje, šta očekuje i jedna i druga strana, koja su prava i obaveze, te definisati šta uraditi u slučaju kada nastane problem.

2. PROVJERITE S KIM ULAZITE U POSLOVNI ODNOS

Prije nego što zaključite ovaj ugovor, provjerite tačan naziv firme, adresu, ID broj, MBS broj, kao i zakonskog zastupnika firme. Svi ovi elementi će vam kasnije koristiti. Primjera radi, ID broj kako biste izdali račun, MBS broj kako biste provjerili da li je došlo do značajnih promjena u sudskom registru (firma u stečaju ili likvidaciji ili promijenjen vlasnik) i slično.

3. DEFINIŠITE BITNE ELEMENTE UNAPRIJED 

Često mislite kada dogovorite poslovni odnos da ćete probleme, ako se i pojave, usput rješavati. Ali, realnost je takva da često ugovorne strane misle da su dogovorile recimo isporuku određenih proizvoda/sirovina/usluga na jedan način koji je njima uobičajen, dok druga ugovorna strana ima razrađen drugačiji sistem prijema isporučenih proizvoda/sirovina/usluga. Iz tog razloga je bitno unaprijed definisati šta je uloga i jedne i druge strane u poslovnoj saradnji, te koje obaveze za obje strane proizilaze.

4. NAČIN PLAĆANJA

Novac je često razlog za nastajanje spora. Što detaljnije definišete ovaj dio, to ćete spriječiti nastajanje konflikta. To mogu biti stavke: kada se plaćanje vrši i koji su uslovi da bi došlo do plaćanja (primjera radi: u roku od sedam dana od izdavanja računa i isporuke robe), ukoliko se isplata vrši u ratama definišite datume i uslove isplate, i slično.

5. DEFINIŠITE OKOLNOSTI KOJE SU BITNE ZA RASKID UGOVORA 

U entuzijastičnom momentu kada sklapate partnerstvo, ne pada vam na pamet da razmišljate o njegovom okončanju, a često je upravo  to jedan od elemenata koji zadaju najviše glavobolje. Trebate uvijek znati kako izaći iz poslovnog odnosa ako vam više ne odgovara. Uvijek možete da definišete određene situacije ili ponašanje partnera koja ako se naprave, ponove, te ako se ne isprave mogu dovesti do raskida.

6. DOGOVORITE NAČIN RjEŠAVANJA KONFLIKTA 

Danas veoma popularna klauzula u ugovorima jeste i klauzula koja predviđa unaprijed definisanu proceduru postupanja u slučaju konflikta ugovornih strana. Predvidite internu ili eksternu komisiju koja će sagledati predmet spora i donijeti odluku kojom će riješiti slučaj. Puno puta u praksi se pokaže da je nesporazum razlog za spor, a mislim da je puno lakše pokušati na ovakav način riješiti sukob, nego raskidati uspješnu poslovnu saradnju koja se lako mogla riješiti.

7. POVJERLJIVOST 

Posjedovanje određenih informacija je kompetitivna prednost svake firme. Ulaskom u poslovnu saradnju, često otkrivate neke specifičnosti vašeg poslovanja zbog kojih ste uspješni. Kako biste se zaštitili od širenja ovih informacija, bitno je da dodate i klauzulu kojom drugu stranu obavezujete na strogo čuvanje poslovnih podataka koje saznaje u toku vaše saradnje, kao i da ih obavežete da nakon što zaključite poslovnu saradnju postoji obaveza i daljeg čuvanja poslovne tajne.

8. NADLEŽNO PRAVO 

Ugovorne strane mogu dogovoriti i drugo pravo, a ne ono koje je mjesno nadležno za rješavanje sporova. Ukoliko smatrate da je neko pravo povoljnije za vas, npr. jer imate saznanje da za vas na povoljniji način rješava pitanje naknade štete, a koje je vama veoma bitno, uvijek ugovorom možete dogovoriti njega.

Navedeni elementi su samo neki od osnovnih koraka koje možete preduzeti u cilju vaše najbolje zaštite. Sve specifičnosti u vezi sa poslom ili projektom uvijek unesite u tekst ugovora.

******

Blog je objavljen na zvaničnom sajtu agencije Norma Consulting, koja pruža uslugu dislocirane online i offline pravne podrške za mala i srednja preduzeća, a originalan tekst možete pronaći ovdje.

 

Reklama

  • O NAMA
  • BLOG
  • EDUKACIJA
  • FREELANCE PLATFORME
  • DESAVANJA
  • KONTAKT

Dobijajte redovno naše najnovije vijesti, članke i izvore u vaš inbox.


© Copyright © 2024 Freelancing by JSGuru & MarketMakers. Sva prava zadržana.

Freelancing instagram